14 familii din Botoșani au primit, astăzi, ajutoare de urgență în valoare de 49.000 de lei

14 familii din Botoșani au primit, astăzi, ajutoare de urgență în valoare de 49.000 de lei

Marți, 22 august, AJPIS Botoșani a plătit ajutoare de urgență unui număr de 14 familii și persoane singure din județul Botoșani în sumă totală de 49.000 lei .

Prin Hotărârea de Guvern nr.526/27.07.2017 publicată în Monitorul Oficial nr.618/31.07.2017, s-au aprobat ajutoare de urgenţă unui număr de 15 familii şi persoane singure din județul Botoșani în sumă totală de 49.500 lei.

Aceste ajutoare au fost aprobate pentru situaţii deosebite, cauzate in principal de existența unor probleme grave de sănătate ale membrilor acestora si pentru probleme sociale deosebite.

Sumele aprobate variază intre 1.500 lei și 5.000 lei, în funcție de gravitatea situației sociale cu care se confrunta solicitanții.

Familile și persoanele singure cărora li s-a acordat ajutoare de urgență de la bugetul de stat, au domiciliul în următoarele localități: Dorohoi – 4, Botoșani – 8, Trușești -1, Avrămeni – 1 și Călărași – 1.

În data de 22.08.2017, a intrat în posesia sumelor aprobate un număr de 14 persoane iar o persoană nu a putut fi contactată in vederea efectuării plății.

De la începutul anului și până în prezent, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani a mai efectuat plăți cu titlu de ajutor de urgență pentru un număr de 33 familii/persoane singure, în sumă totală de 90.800 lei.

În temeiul art.28 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 37-40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările si completările ulterioare, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Citeste si:

Facebook Comments