25 martie – Praznicul Buna Vestire – începutul mântuirii noastre

25 martie – Praznicul Buna Vestire – începutul mântuirii noastre

Arhanghelul Gavriil coboară din cer la Sfânta Fecioara Maria pentru a-i aduce „Vestea cea Bună”. Aceasta este cea mai mare dintre toate cele vestite nouă, deoarece înseamnă începutul mântuirii noastre: Fiul lui Dmnezeu Se face Fiul omului!

De aceea, această sărbătoare se numeşte în limba română Buna Vestire, în limba greacă „Evanghelismos” şi în limba slavonă „Blagoveştenie”.

Dacă Maica Domnului nu ar fi dăruit lui Dumnezeu libertatea ei, voinţa şi chiar pe sine însăşi, prin smerita ascultare pe care a arătat-o, şi nu ar fi spus „da”, ca răspuns la vestea adusă de înger, atunci Dumnezeu, care nu sileşte niciodată conştiinţa, ci aşteaptă totdeauna ca omul să răspundă liber, nu S-ar fi putut întrupa („Viu este Dumnezeu. Catehism Ortodox”, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 44).

Pentru ca acest miracol să se realizeze, trebuia deci ca omul să-L primească fără constrângere pe Dumnezeu, deschizându-se Lui cu întreaga fiinţă.

Fecioara Maria este cea care face această „deschidere”, atunci când consimte, în mod liber, să-L primească pe Dumnezeu în pântecele ei.

Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău!” (Lc. 1, 38). Acestor cuvinte le-a urmat apoi fapta împlinită: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (In. 1, 14).

Așa cum spune Sf. Grigorie Palama, „Puterea lui Dumnezeu Cel Preaînalt, care este Iisus Hristos, din iubire de oameni a luat formă în Preacurata Fecioară Maria prin venirea Sfântului Duh, şi plecând cerurile S-a pogorât şi luând din Ea firea noastră, a înnoit-o şi a readus-o sau, mai bine zis, a ridicat-o la o înălţime dumnezeiască şi cerească” (Omilia 14, 4).

Citiți continuarea articolului pe www.crestinortodox.ro

Citeste si:

Facebook Comments