80 de angajatori verificați de inspectorii ITM. S-au aplicat amenzi de aproape 38.000 de lei

80 de angajatori verificați de inspectorii ITM. S-au aplicat amenzi de aproape 38.000 de lei

În cursul lunii august 2018, în domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale la un număr de 80 angajatori, cu un număr de 1677 salariaţi din care 1218 femei . Au fost sanctionaţi 6 angajatori, au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale din care 3 avertismente  şi 5 amenzi în valoare totală de 24.800 lei.

A fost depistată o persoană desfăşurând muncă nedeclarată, fiind aplicată sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei.

Au mai fost aplicate sancţiuni pentru :
-încălcarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă.

În cursul lunii august 2018, în cadrul domeniului Sănătate şi Securitate în Muncă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la 61 agenţi economici, fiind constatate 155 neconformitati şi au fost dispuse 163 măsuri. Au fost aplicate 155 sancţiuni contravenţionale, din care 153 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 13.000.
– 3 evenimente au fost comunicate, în această lună, de către angajatori către ITM;
– s-au cercetat de către angajatori 5 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind avizate de către inspectorii din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă al ITM Botoşani ;
– au fost înregistrate 3 accidente de muncă, soldate incapacitate temporară de muncă.

Cele mai frecvente deficienţe în cadrul acţiunilor de control:

-lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
-neinstruirea lucrătorilor la angajare,
-lipsa planul de prevenire şi protecţie,
-neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic,
-nu erau întocmite instrucţiunile proprii,
-lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
-nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în procesele verbale de control anterioare,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor,
-neanunţarea de către angajator a evenimentelor în care au fost implicaţi lucrătorii.

Valoarea totală a amenzilor, aplicate de către ITM, în domeniil Securitate şi Sănătate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul lunii august 2018, este de 37.800 lei.

Citeste si:

Facebook Comments