Absolvenţii, consiliaţi pentru găsirea unui serviciu

Absolvenţii, consiliaţi pentru găsirea unui serviciu

Tinerii care au terminat studiile anul acesta sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), unde vor beneficia de informare şi consiliere profesională în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă. Cei care nu îşi găsesc serviciu, într-o perioadă de 60 de zile, pot primi indemnizaţie de şomaj în cuantum de 250 de lei.

Absolvenții promo­ției din acest an sunt aşteptaţi să se înscrie în eviden­ţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă. Aceasta constă în informare şi consiliere profesională, precum şi în servicii de mediere pentru identificarea locurilor de muncă. „În scopul asigurării mobilităţii şi integrării pe piaţa muncii,absolvenţii pot participa şi la programe de formare profesională”, se precizează într-un comunicat al ANOFM. Instituția precizează faptul că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă reprezintă „o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”. Aceasta înseamnă că absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, respectiv 500 de lei, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Ajutorul de şomaj este un drept acordat absolvenţilor, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă, al cărei cuantum este de 250 de lei. „În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul celor 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj”, precizează instituţia.

Absolvenţii se pot înscrie în evidenţele ANOFM indiferent dacă promovează ori nu examenul de bacalaureat. În cazul elevilor care au promovat toate disciplinele, data absolvirii cursurilor este considerată ziua de 3 iunie 2016, în timp ce elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ). Pe de altă parte, absolvenţii care se încadrează în câmpul muncii primesc stimulente financiare sub forma unor prime de încadrare, de instalare sau de mobilitate. Astfel, dacă se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei, iar acest drept se acordă, dacă este solicitat, în maximum 60 de zile de la data angajării. În acelaşi timp, absolvenţii care în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj se angajează într-o altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de primă de încadrare, respectiv de primă de instalare dacă îşi schimbă domiciliul. De asemenea, subvenţii pentru încadrarea absolvenţilor promoţiei din acest an primesc şi angajatorii. Este vorba de subvenţii lunare acordate timp de un an, în cuantum de 500 de lei pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, de 600 de lei pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal şi de 750 de lei pentru absolvenţii de învăţământ superior. La sfârşitul anului trecut, rata șomajului în rândul tinerilor din categoria 15-24 de ani era de 21,8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments