Amenzi de 80.000 de lei aplicate de inspectorii ITM, pentru munca la negru

Amenzi de 80.000 de lei aplicate de inspectorii ITM, pentru munca la negru

În cursul lunii septembrie 2019, în domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale la 68 de angajatori, cu un număr de 1234 salariaţi din care 765 femei şi 5 minori.

Au fost sanctionaţi 14 angajatori, au fost dispuse 150 măsuri, au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale din care 4 avertismente şi 10 amenzi în valoare totală de 89.500 lei.

Au fost depistatate 4 persoane desfăşurând muncă nedeclarată, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 80.000 lei.

Au mai fost aplicate sancţiuni în valoare de 9.500 lei pentru :
-încălcarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă,
-nerespectarea prevederilor legale a HG 905/2017 privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor.

În cursul lunii septembrie 2019, în cadrul domeniului Securitate şi Sănătate în Muncă, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

au fost efectuate controale la 57 agenţi economici, fiind constatate 142 neconformităţi şi au fost dispuse 147 măsuri. Au fost aplicate 142 sancţiuni contravenţionale, dintre care 139 avertismente şi 3 amenzi în valoare totală de 17000 lei.

-11 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajator către ITM;

-10 evenimente au fost cercetate de către angajator şi avizate de către ITM

-au fost înregistrate 9 accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă.

Deficienţe cel mai des întalnite în cadrul acţiunilor de control:


-lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
-neinstruirea lucrătorilor la angajare,
-lipsa planul de prevenire şi protecţie,
-neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic,
-nu erau întocmite instrucţiunile proprii,
-lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM, în cadrul domeniilor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul lunii septembrie 2019, este de 106.500 lei.

Citeste si:

Facebook Comments