Amenzi uriașe aplicate de inspectorii ITM pentru munca la negru, în luna februarie

Amenzi uriașe aplicate de inspectorii ITM pentru munca la negru, în luna februarie

În cursul lunii februarie 2018 în domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale la un număr de 121 angajatori, cu un număr de 1244 salariaţi din care 544 femei. Au fost sanctionaţi 3 angajatori, au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale din care un avertisment  şi 2 amenzi în valoare totală de 100.000 lei.

Au fost depistate 5 persoane desfăşurând muncă nedeclarată (fără contracte de muncă şi netransmitere în termen legal conform HG 500/2011, art. 4, alin.1, litera a), fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 100.000 lei.

Au mai fost aplicate sancţiuni pentru :

-nepăstrarea evidenţei timpului de muncă.

În cursul lunii februarie 2018, în cadrul domeniului Sănătate şi Securitate în Muncă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la 62 agenţi economici, fiind constatate 157 neconformitati şi au fost dispuse 160 măsuri. Au fost aplicate 157 sancţiuni contravenţionale, dintre care 156 avertismente şi o amendă în valoare de 8.000 lei.
– 5 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către ITM;
– s-au cercetat de către angajatori trei evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind avizate de către inspectorii din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă al ITM Botoşani ;
– un eveniment a fost cercetat de ITM şi avizat de Inspecţia Muncii;
– o persoană accidentată în accident de muncă soldat cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control:

-lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
-neinstruirea lucrătorilor la angajare,
-lipsa planul de prevenire şi protecţie,
-neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic,
-nu erau întocmite instrucţiunile proprii,
-lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
-nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în procesele verbale de control anterioare,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor,
-neanunţarea de către angajator a evenimentelor în care au fost implicaţi lucrătorii.

În această lună au fost înregistrate 45 petiţii. Au fost sesizate în special următoarele aspecte: neacordare drepturi salariale, nerespectarea timpului de muncă, neplata orelor suplimentare, muncă fără forme legale, nerespectarea prevederilor HG 905/2017 – privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor, nerespectare condiţii de muncă, nereguli SSM. Domeniile de activitate de unde provin sesizările sunt : prestări servicii, agricultură, confecţii, construcţii, comerţ, producţie, etc.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM, în cadrul domeniilor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul lunii februarie 2018 este de 108.000 lei.

Citeste si:

Facebook Comments