Angajatori amendați pentru că nu și-au desemnat lucrători care să aplice primul ajutor

Angajatori amendați pentru că nu și-au desemnat lucrători care să aplice primul ajutor

În perioada 03.01.2018-30.11.2018, s-a desfăşurat la nivel naţional, Campania privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor.

I. Obiectivele campaniei:

• Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor;
• Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale
• Centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

II. Motivarea campaniei

Securitate și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important al politicii Uniunii Europene și are ca scop protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot pot apărea la locurile de muncă și crearea unui climat de muncă optim.
În aplicarea politicilor Uniunii Europene, garantarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajați constituie o obligație generală a angajatorilor și aceasta se realizează prin asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
Asumarea responsabilității de către angajator se realizează prin:
-asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
-prevenirea riscurilor profesionale;
-informarea și instruirea lucrătorilor;
-asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

III. Grupuri ţintă

Acţiunile de control sau efectuat în întreprinderile cu activitate în domeniul construcţiilor, cu capital de stat, privat şi mixt.

Astfel, în urma controalelor efectuate în această perioadă, au fost verificaţi un număr de 20 de angajatori, cu un număr de 1092 salariaţi, fiind constatate un număr de 64 deficienţe, dispuse 64 măsuri.

Au fost sancţionaţi un număr de 20 angajatori, fiind aplicate 64 sancţiuni contravenţionale din care 63 avertismente şi o amendă în valoare de 4000 de lei.

Dintre deficienţele frecvent constatate, enumerăm:

– neasigurarea semnalizării de securitate şi sănătate a locului de muncă, conform HG 971/2006;
– lipsa desemnării lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor.

Citeste si:

Facebook Comments