Astăzi este ziua internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Astăzi este ziua internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

În fiecare an pe 28 aprilie Organizaţia mondială a muncii sărbătoreşte Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, zi în care, mişcarea sindicală  onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

În acest an, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (28 aprilie) şi Ziua  Mondială Împotriva muncii Copiilor (12 iunie), sunt celebrate printr-o campanie comună, cu titlul Generaţia Securitate şi Sănătate. Scopul acestei campanii îl constituie promovarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor tineri şi pentru oprirea muncii copiilor.

Campania vizează accelerarea acţiunilor pentru atingerea ţintelor Obiectivului de Dezvoltare Durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite – „Promovarea creşterii economice durabile pentru toţi, a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă decente” şi anume – „Medii de lucru sigure pentru toţi lucrătorii” până în 2030 şi – „Încetarea tuturor formelor de muncă a copiilor” până în 2025. Realizarea acestor obiective în beneficiul următoarei generaţii de lucrători necesită o abordare concentrată şi integrată, care să includă promovarea unei culturi a prevenirii pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi acţiuni de eliminare a muncii copiilor.

Conform statisticilor O.I.M., la nivel naţional, există cca 541 de milioane de tineri lucrători (15-24 ani), care reprezintă mai mult de 15% din forţa de muncă mondială. Aceste cifre includ şi cele 37 milioane de copii implicaţi în munci periculoase. În Uniunea Europeană, lucrătorii suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu consecinţe grave asupra sănătăţii, decât lucrătorii adulţi cu vârsta de peste 25 de ani.

În urma analizei factorilor care pot creşte vulnerabilitatea tinerilor faţă de riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, constatăm că cei mai importanţi factori sunt stadiul lor de dezvoltare  fizică şi psihică, lipsa experienţei de muncă şi lipsa de instruire, conştientizarea limitată a pericolelor legate de locul de muncă şi lipsa puterii de negociere, fapt ce determină tinerii lucrători să accepte sarcini periculoase sau condiţii de muncă proaste.

Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 2018, abordează aceste provocări, evidenţiind importanţa critică a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii tinerilor lucrători, prin promovarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru tineri, cât şi prin formarea unei culturi a prevenirii. Campania urmăreşte şi conectarea eforturilor de combatere a tuturor formelor de muncă ale copiilor, vizând în primul rând muncile periculoase la care aceştia sunt supuşi.

Citeste si:

Facebook Comments