Bani pentru șomerii care își găsesc loc de muncă departe de casă

Bani pentru șomerii care își găsesc loc de muncă departe de casă

În data de 25 ianuarie 2017, în Monitorul Oficial Partea I, nr. 62, s-a publicat O.U.G.nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre altele, actul normativ aduce completări Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel, persoanele înregistrate ca șomeri la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.

Prin sintagma “cheltuieli pentru locuire” se înțelege, cheltuielile necesare pentru plata chiriei și a utilităților în noul domiciliu sau noua reședință.
Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.

Șomerii beneficiază de primă de relocare dacă îndeplinesc următoarele condiții:
– să fie înregistrați în baza de date a A.J.O.F.M. Botoșani ca șomeri indemnizați sau neindemnizați;
– să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;
– localitatea unde trebuie prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km față de localitatea de domiciliu sau de reședință;
– să își schimbe domiciliul sau să își stabilească reședința în localitatea (sau în localitățile învecinate) unde va lucra;
– să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situația în care este persoană singură sau împreună cu familia acestuia;
– să nu aibă locuință de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de stat.

Nu beneficiază de prima de relocare:

– persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de prima de încadrare sau de instalare, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
– persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
– persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

– persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată pentru încadrare în muncă pe perioadă determinată, iar ulterior ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă (nedeterminată sau determinată mai mare de 12 luni), plata indemnizației de șomaj încetează;
– absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;
– absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
– persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.
În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

(comunicat de presă)

Citeste si:

Facebook Comments