Cea mai veche biserică țărănească din istoria Moldovei

Perla necunoscută din județul Botoșani

Un simbol al credinței înfruntă de 700 de ani veacurile la Botoșani. Este vorba despre biserica de lemn de la Dobrinăuți-Hapăi, o adevărată perlă turistică a județului și cea mai veche biserică țărănească a Moldovei. Înegrită de timp, păzită de vechiul turn clopotniță, bisericuța de la Dobrinăuți este o mărturie vie a vremurilor voievodale, un loc unde istoria este scrisă în lemn. Construită din bârne de lemn încă de la întemeierea Moldovei și strămutată din loc în loc, ea a servit drept loc de rugăciune și adăpost în vremuri de restriște, unei vechi comunități de răzeși Moldoveni, care mai supraviețuiește și astăzi pe teritoriul comunei Vârful Câmpului. Deși mult mai veche, biserica a fost atestată documentar în 1490 atunci când Ștefan cel Mare a recunoscut-o ca una dintre cele mai importante lăcașuri de cult din nordul Moldovei. De altfel biserica este o mândrie a localnicilor dar și a autorităților locale, care-i știu povestea.

Dacă pentru orice vizitator biserica, este o istorie vie și un obiectiv turistic ce merită văzut, pentru oamenii din sat însă, urmași ai vechilor luptători în armatele voievozilor Moldovei, este însăși credința.Valoarea ei deosebită atât istorică cât și etnografică au determinat pe specialiștii din centrele universitare să o strămute într-o expoziție de muzeu pentru a fi studiată și admirată. Oamenii locului, atașați profund de ea din timpuri imemoriale au refuzat însă să o dea. O vor exact acolo unde au lăsat-o strămoșii. Deși au biserică nouă, bătrânii trec si astazi să-și facă o cruce în fața vechii biserici răzeșești.

Oamenii o privesc cu mândrie și îi cunosc bine istoria. Moș Damian stă la o aruncătură de băț și o veghează cu pasiune. Spune că biserica are o vechime uriașă și că a aflat de la cercetătorii veniți să o studieze că are cel puțin 700 de ani.

De altfel este o minune că biserica a rezistat. A fost mutată de trei ori de-a lungul veacurilor. Călătoria ei a început cândva în negurile istoriei pe malurile Prutului și a cunoscut momente de restriște, de la inundații la invazii tătărăști.

Miracolul care a ajutat-o să reziste, este de origine divină spun oamenii. Mai ales că biserica nu este din piatră. A fost ridicată din bârne groase de lemn pe o fundație de piatră. De-a lungul timpului pentru a o păzi, oamenii au îmbrăcat-o în scânduri și i-au pus tablă peste acoperiș. Sătenii spun că altarul este făcut dintr-un stejar din partea locului, ca un semn al continuității și al prezenței lui Dumnezeu în orice parte a naturii.

Deși are o valoare istorică și etnografică fantastică, abia acum bisericuța de la Dorbinăuți are șansa de a intra în patrimoniul național. Demersurile au început în 2011, iar autoritățile spun că în cel mai scurt timp, va fi clasată ca monument istoric de mare importanță. Totodată se pune problema reabilitării și valorificării ei din punct de vedere turistic.

Satul Dobrinăuți, o veche așezare moldovenească a fost atestat pentru prima dată în 1392, în timpul domniei lui Roman I. Biserica a fost strămutată de pe malurile Siretului,în alte două localități iar prezența ei în această zonă este consemnată din timpul lui Ștefan cel Mare.

Citeste si:

Facebook Comments