Cetăţenii români sau companiile româneşti care întâmpină dificultăţi în exercitarea drepturilor, generate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei europene privind piaţa internă, au la dispoziţie instrumentul „SOLVIT”.

Cetăţenii români sau companiile româneşti care întâmpină dificultăţi în exercitarea drepturilor, generate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei europene privind piaţa internă, au la dispoziţie instrumentul „SOLVIT”.

Centrul SOLVIT România funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe- Direcţia Armonizare Legislativă, aflat în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Obiectivul Centrului SOLVIT este de a răspunde intervenţiilor persoanelor fizice sau juridice care întâmpină dificultăţi în exercitarea drepturilor, generate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei europene privind piaţa internă.

Situaţia reclamată trebuie însă să îndeplinească mai multe condiţii de admisibilitate, cumulativ:

-este generată de neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european aferent Pieţei Interne, cu referire la libera circulaţiei a persoanelor, mărfurilor, serviciilor sau capitalurilor.
-este cauzată de către administraţia unui stat membru al UE
-prezintă un element transfrontalier (caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt stat membru decât cel unde a apărut problema; este suficient să existe un element de extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului comunitar)
-nu există deja o acţune în justiţie pentru soluţionarea sa (datorită caracterului informal al acţiunii SOLVIT).

SOLVIT vă poate ajuta să vă exercitați drepturile garantate de UE atunci când lucrați, locuiți sau desfășurați activități comerciale în altă țară din UE. De exemplu, prin SOLVIT se pot soluţiona probleme legate de recunoaşterea calificărilor profesionale, prestaţii familiale, drepturi de pensii, bunuri şi servicii, prestaţii de şomaj, impozitare, autovehicule şi permise auto, vize şi drepturi de şedere, asigurarea de sănătate în străinătate sau discriminare.

Cetăţenii şi companiile se pot adresa SOLVIT prin umătoarele mijloace:

-prin intermediul formularului disponibil pe site-ul Comisiei Europene
( http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm )
-pe adresa de e-mail: solvit@mae.ro, gestionată de echipa SOLVIT România
-la linia telefonică TELVERDE SOLVIT 0800672507, pentru apelurile de pe teritoriul României, respectiv 00400374300270 pentru apelurile din străinătate.

Citeste si:

Facebook Comments