Compartiment nou înființat la AJOFM Botoșani

Compartiment nou înființat la AJOFM Botoșani

În cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani a fost înființat Compartimentul Economie Socială, compartiment care are ca principala atribuție atestarea întreprinderilor de economie socială, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială .

În conformitate cu prevederile legale, economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este sa servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale patrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare al persoanelor aparținând grupului vulnerabil sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări.

De asemenea, economia sociala contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de noi locuri de munca, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, prevazut de lege, în activități cu caracter social sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Primul atestat de întreprindere socială a fost emis la data de 17.11.2016 cu o valabilitate de 5 ani respectiv până la data de 17.11.2021 cu posibilitatea prelungirii conform normelor legale în vigoare .

 

Citeste si:

Facebook Comments