EVANGHELIA ZILEI: 2016-05-23

EVANGHELIA ZILEI: 2016-05-23

ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA DUPĂ PAŞTI

Evanghelia de la Ioan
(VI, 56-69)

Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră în El: cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Aşa cum Tatăl Cel-Viu M’a trimis pe Mine şi Eu viez prin Tatăl, tot astfel cel ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine. Aceasta este Pâinea Care S’a pogorât din cer; nu ca a părinţilor voştri care au mâncat mană şi au murit: cel ce va mânca Pâinea aceasta, viu va fi în veac“. Pe acestea le-a spus în sinagogă pe când învăţa în Capernaum. Deci mulţi din ucenicii Săi, auzind, au zis: „Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte?…“. Iar Iisus, ştiind întru Sine că ucenicii Lui murmură în astă privinţă, le-a zis: „Vă este aceasta piatră de poticnire? Dar dacă-L veţi vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde era mai înainte? Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care Eu vi le-am grăit, ele duh sunt şi viaţă sunt. Dar sunt unii dintre voi care nu cred“. Că Iisus ştia de la început cine erau aceia care nu cred şi cine este cel care-L va vinde. Şi zicea: „De aceea v’am spus că nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-i este dat de la Tatăl“. De atunci, mulţi dintre ucenicii Săi au dat înapoi şi nu mai umblau cu El. Deci a zis Iisus celor doisprezece: „Nu cumva şi voi vreţi să vă duceţi?…“. Simon Petru I-a răspuns: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii veşnice; şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului Celui-Viu“.

Atunci când Domnul Hristos le-a vorbit mulţimilor despre împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său, mulţi s-au îndepărtat de El. Le era greu să înţeleagă aceste cuvinte. Însă, uitau un lucru: Cel Care le vorbea nu era un simplu învăţător, ci era chiar Fiul lui Dumnezeu. De aceea, mulţi s-au retras şi nu L-au mai urmat. Să nu avem impresia că atunci erau oamenii altfel decât noi, cei de astăzi. Şi astăzi sunt mulţi care nu înţeleg ce este Sfânta Împărtăşanie. Domnul Hristos, văzând poticneala lor, a întrebat pe ucenici: „Nu vreţi şi voi să vă duceţi?” Iar răspunsul a fost: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii veşnice!” Dacă suferim atunci când ne despărţim de cineva drag, oare ce vom simţi atunci când ne depărtăm de Cel Care Şi-a dat viaţa pentru noi? Domnul Hristos este viaţa mea şi Mântuitorul sufletului meu.

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments