EVANGHELIA ZILEI: 2016-05-30

EVANGHELIA ZILEI: 2016-05-30

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA DUPĂ PAŞTI

Evanghelia de la Ioan
(VIII, 42-21)

În Duminica a 5-a după Paşti, a Samarinencei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (cap. 4, 5–42), Patriarhul României a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat faptul că surprinzătoarea convorbire dintre Mântuitorul şi femeia samarineancă are scopul mântuirii tuturor oamenilor.

Întâistătătorul Bisericii noastre a precizat că din Evanghelia citită în cadrul Sfintei Liturghii se desprind trei adevăruri mari. „În primul rând, vedem că Iisus Hristos este Izvorul harului, al apei celei vii, care curge spre viaţă veşnică. În al doilea rând, vedem că harul sau apa cea vie vindecă pe om de păcate şi-i sfinţeşte viaţa, iar în al treilea rând, vedem că adevăraţii închinători sunt închinători ai Tatălui, în duh şi în adevăr. Cu alte cuvinte, Dumnezeu-Tatăl va fi preamărit în duh şi în adevăr (adică în stare de rugăciune şi de mărturisire a credinţei celei adevărate), împreună cu Duhul Sfânt şi cu Fiul, Care este Adevărul, după cum El însuşi mărturiseşte: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa» (Ioan 14, 6)”, a spus Părintele ­Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos a rupt barierele mentale conflictuale dintre iudei şi samarineni, prin traversarea Samariei şi prin convorbirea Sa cu femeia samarineancă, dar, în acelaşi timp, a rupt şi bariera mentală conform căreia bărbatul ar fi superior femeii. „Vedem aşadar că surprinzătoarea convorbire dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi femeia samarineancă are ca scop mântuirea. Prin aceasta, Iisus voia să arate că a venit nu doar pentru mântuirea iudeilor, ci şi pentru mântuirea altor popoare, de alte culturi şi credinţe, care însă vor crede în El. Iisus prefigurează taina Bisericii ca fiind formată nu numai din poporul evreu, ci şi din toate popoarele care vor crede în El”, a precizat Patriarhul României. În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos este Izvorul harului, care înnoieşte şi sfinţeşte viaţa oamenilor. „Hristos o vindecă pe femeia samarinencă de nestatornicia ei în iubire. Modul în care Iisus-Domnul vorbeşte cu această femeie, cu un respect neaşteptat, ne arată că El este cu adevărat un părinte duhovnicesc, un cunoscător şi un vindecător de suflete. Mai întâi, pentru a intra în dialog cu această femeie, El îi cere să Îi dea apă din fântâna adâncă, moştenită de la Iacov. Femeia se miră că El, iudeu fiind, îi cere apă. Cu alte cuvinte, ea se miră că El o respectă, o consideră vrednică de a fi solicitată să-I ofere apă. O consideră demnă de a vorbi cu ea. (…) Dacă apa din izvorul pământesc potoleşte setea omului pentru o vreme, apa cea vie este apa care dăruieşte omului viaţă veşnică. Numai iubirea nesfârşită, netrecătoare şi neînşelătoare a lui Dumnezeu, care este apa cea vie, va face pe om să nu mai înseteze niciodată, pentru că nu este iubire trecătoare, înşelătoare, ci iubire sfântă, iubire din iubirea Preasfintei Treimi. Mântuitorul schimbă convorbirea trecând de la apa din fântână la apa din ceruri, nematerială, care este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, este iubirea milostivă a lui Dumnezeu-Tatăl şi sfinţenia Duhului Sfânt, ­dăruită oamenilor”, a subliniat Preafericirea Sa.

La final, Părintele Patriarh ­Daniel a evidenţiat faptul că, în interpretarea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, în timpul şederii de două zile a Mântuitorului Iisus Hristos în Samaria, El i-a învăţat în mod concentrat pe samarineni învăţătura iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. „Sfinţii Părinţi au văzut în această femeie convertită, care şi-a schimbat viaţa prin întâlnirea cu Hristos, o preînchipuire a tainei Bisericii lui Hristos, care se va constitui nu numai din iudeii care au crezut în Hristos, ci şi din toţi oamenii de alte etnii. Sfântul Ioan Gură de Aur, cu admiraţie faţă de această femeie samarineancă, zice: «Ai văzut tu? Ucenicii au adus la Hristos câte unul sau doi oameni, această femeie însă a adus o cetate întreagă la El». Prin aceasta vedem cum harul lui Dumnezeu a făcut dintr-o femeie păgână şi păcătoasă o mare misionară, o vestitoare a adevărului că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu”, a explicat Preafericirea Sa.

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments