EVANGHELIA ZILEI: 2016-06-16

EVANGHELIA ZILEI: 2016-06-16

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAPTEA DUPĂ PAŞTI

Evanghelia de la Luca
(XVI, 23-33)

Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veţi cere în numele Meu; şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.

Domnul Iisus Hristos ne încurajează prin cuvintele: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”. El a înfruntat toate împotrivirile şi cu multă dragoste a oferit învăţăturile Sale lumii întregi. Nu a biruit lumea asemenea unui conducător, prin forţa armelor, ci a biruit lumea prin forţa cuvântului şi a Învierii Sale. Fiecare dintre noi are de înfruntat realitatea dură a lumii. Câţi dintre noi nu dezarmăm la cel mai mic eşec? Acest lucru are consecinţe profunde şi asupra sufletului. Puterea caracterului stă tocmai în dorinţa pe care o avem de a depăşi situaţiile-limită. Acestea vin din credinţa noastră în Dumnezeu şi din nădejdea în ajutorul Său. Tot Mântuitorul ne îndeamnă: „De câte ori vei cădea, scoală şi vei fi mântuit”. Când omul cade, Dumnezeu îl înalţă. Sfântul Vasile cel Mare aşa ne învaţă: „Aceasta-i înălţimea omului şi măreţia lui: să cunoască ce-i cu adevărat mare, să se lipească strâns de Dumnezeu şi să caute slava lui în slava care vine de la Domnul.”

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments