EVANGHELIA ZILEI: 2016-07-04 „O turmă fără păstor’’

EVANGHELIA ZILEI: 2016-07-04 „O turmă fără păstor’’

Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lurcători la secerişul Său. Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi. Matei 9, 36-38; 10, 1-8
***

Domnul Iisus Hristos, privind la mulţimile care-L urmau, le-a comparat cu „o turmă fără păstor’’. Poate am avut ocazia să vedem o turmă de oi fără păstor: am avut impresia că acolo s-a adunat toată neorânduiala. Fiecare are drumul şi ritmul său. Însă atunci când acele oi sunt conduse de un păstor, totul se schimbă. El le disciplinează, le mână la locurile cele mai bune de păşunat şi de adăpat. Plecând de la aceste cuvinte înţelegem de ce Mântuitorul şi-a ales un număr de doisprezece Apostoli. Misiunea Ucenicilor a fost de a învăța mulţimile, de a vesti Evanghelia Sa şi de a tămădui orice neputinţă. Activitatea lor a fost călăuzită de binecuvântarea lui Dumnezeu şi s-au aflat sub ocrotirea Sfântului Duh. În urma misiunii lor lumea s-a schimbat, inimile s-au luminat, conştiinţele s-au curăţit. Putem spune că misiunea lor continuă şi astăzi prin fiecare creştin din această lume. Fiecare dintre noi este un misionar al Mântuitorului Hristos. Să fim vrednici ucenici ai Blândului Păstor!

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments