EVANGHELIA ZILEI: 2016-07-11 Om era, însă lucra ca Dumnezeu

EVANGHELIA ZILEI: 2016-07-11 Om era, însă lucra ca Dumnezeu

Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui: Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul? Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? Au trestie clătinată de vânt? Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un prooroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un prooroc. Că el este acela despre care s-a scris: “Iată Eu trimit, înaintea feţei Tale, pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta”. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă. Matei 11, 2-15
***

Ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul au venit la Mântuitorul să-L întrebe dacă El este Mesia Cel prezis de proroci. Domnul le-a dat un răspuns indirect. Le-a îndreptat privirile spre faptele săvârşite de El. Orbii vedeau, şchiopii umblau, leproşii se curăţeau, surzii auzeau, morţii înviau, iar săracilor li se binevestea. Pentru toate acestea Mântuitorul nu mai putea fi considerat un om oarecare. Om era, însă lucra ca Dumnezeu. Dumnezeu era, dar pentru oameni S-a smerit. Prin cuvinte mângâia, prin cuvinte vindeca, prin cuvinte făcea ucenici, prin cuvinte alunga puterea morţii şi a demonilor. Noi ce dorim să auzim despre Domnul Hristos şi învăţătura Sa? Mai suntem dispuşi să-I ascultăm poruncile şi să le împlinim? Ne-am deprins doar a vorbi despre Hristos şi nu cu Domnul Hristos. Mântuitorul nu ofensează prin cuvintele Sale pe nimeni. Doar stă la uşa sufletelor nostre şi bate foarte discret! Aşteaptă ca tu să cauţi cheia şi să-I deschizi!

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments