EVANGHELIA ZILEI: 2016-07-18 Înainte de a fi drept, Dumnezeu este milostiv

EVANGHELIA ZILEI: 2016-07-18 Înainte de a fi drept, Dumnezeu este milostiv

Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. Matei 12, 9-13
***

Când a fost acuzat de farisei că încalcă poruncile divine, Domnul Iisus Hristos le-a atras atenţia acuzatorilor Săi să nu uite de dreptatea şi milostivirea lui Dumnezeu. Înainte de a fi drept, Dumnezeu este milostiv. Domnul Hristos a săvârşit minunea vindecării unui paralitic într-o zi de sâmbătă, aflându-Se într-o sinagogă. Astfel a oferit celor de atunci prilejul de a vedea sâmbăta plinită prin Duminica Învierii, iar jertfele din templu, plinite prin Jertfa nesângeroasă a Fiului lui Dumnezeu. Hristos Cel înviat şi Biserica Sa îndreaptă mâini şi picioare, încălzesc inimi şi suflete, schimbă conştiinţe şi întăresc credinţa. Când Mântuitorul a săvârşit vindecarea, inimile acuzatorilor Săi s-au învârtoşat. Acum cel bolnav avea mâna vindecată, însă cei sănătoşi aveau inimile „uscate” şi fără viaţă. Cel bolnav era plin de recunoştinţă, iar cei „sănătoşi” erau plini de ură. Sfântul Ioan Gură de Aur aşa ne învaţă: „După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa şi Dumnezeu se va purta cu noi!“

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments