EVANGHELIA ZILEI 2016-07-20 Sfântul Ilie ne ocroteşte de vremurile neprielnice

EVANGHELIA ZILEI 2016-07-20 Sfântul Ilie ne ocroteşte de vremurile neprielnice

Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. Luca 4, 22-30

***
Cei din Capernaum au pus la îndoială puterea de a face minuni a Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul a privit spre ei cu înţelegere şi le-a răspuns amintind de Sfântul Ilie, Prorocul trimis de Dumnezeu în Sarepta Sidonului. Cei de atunci se îndoiau de faptul că din mijlocul lor se putea ridica un om sfânt. Probabil se ştiau cu vicii şi păcate şi le era greu să creadă că ar putea exista cineva diferit de ei, un om cu o viaţă morală ireproşabilă. Pentru ei, Mântuitorul era un concitadin şi din acest motiv doreau o dovadă că El era Fiul lui Dumnezeu. Hristos le-a amintit că la fel a fost contestată şi calitatea de proroc a Sfântului Ilie. De altfel, în fiecare generaţie există o tendinţă de a se contesta valorile. Sfântul Ilie a fost prigonit, Mântuitorul a fost răstignit. Sfântul Ilie, pentru viaţa sa sfântă, a fost ridicat la cer, Domnul Hristos a înviat şi prin învierea Sa şi noi putem dobândi veşnicia. Sfântul Ilie prin rugăciunile sale ne ocroteşte de vremurile neprielnice.

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments