EVANGHELIA ZILEI 2016-08-06 Pe Acesta să-L ascultaţi!

EVANGHELIA ZILEI 2016-08-06 Pe Acesta să-L ascultaţi!

Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi. Matei 17, 1-9

Mântuitorul Iisus Hristos a urcat pe Muntele Tabor împreună cu Petru, Iacob şi Ioan şi, pe când se ruga, faţa Sa a strălucit ca soarele, iar hainele Sale s-au făcut albe ca zăpada. Alături de Mântuitorul s-au arătat Moise şi Ilie, iar din cer s-a auzit glasul Tatălui ceresc: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit în care am binevoit; pe Acesta să-L ascultaţi!” Prin Schimbarea la Faţă, Mântuitorul şi-a descoperit dumnezeirea şi mesianitatea Sa. Alături de Schimbarea la Faţă, toate marile evenimente din viaţa Mântuitorului ne îndeamnă să privim spre El nu ca spre un simplu învăţător sau proroc, ci să-L urmăm ca pe Fiul lui Dumnezeu. Îndemnul Tatălui ceresc este acela de a lua aminte şi a duce la îndeplinire poruncile Domnului Hristos. Să facem din viaţa noastră un Tabor unde Domnul Hristos să aducă lumină şi pace. Taborul şi Golgota sunt punctele cardinale ale celui aflat în căutarea luminii şi a Învierii.

 

Sursa: ziarullumina.ro

Citeste si:

Facebook Comments