Legea Prevenirii

Legea Prevenirii

În data de 17 ianuarie a intrat în vigoare Legea Prevenirii nr.270/2017, scopul acesteia fiind de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii.

Toate autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a legii, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni special dedicate informării publice.

În acest sens, pe pagina de internet a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani – www.jandarmeriabotosani.ro au fost postate informaţii referitoare la legislaţia în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, drepturile şi obligaţiile jandarmilor în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi.

De asemenea, au fost postate informaţii privind contravenţiile din competenţa Jandarmeriei Române care intră sub incidenţa Legii Prevenirii şi faptele contravenționale pentru care ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române au competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor și sunt exceptate de la aplicarea Legii prevenirii nr. 270/2017.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 33 din 25 ianuarie 2018 au fost stabilite contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor legale. Nu se întocmeşte un plan de remediere, situaţie în care se aplică doar sancţiunea avertismentului, în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală sau în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă, respectiv nu durează în timp.

Citeste si:

Facebook Comments