“Lista rușinii”

Fiscul va publica pe internet lista cu cei care au obligații fiscale restante.

Nu v-ați plătit dările către stat? S-ar putea să figurați pe lista rușinii! «Lista rușinii» cu cei care au restanțe la obligațiile fiscale va fi publicată pe internet. Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat un ordin potrivit căruia debitorii care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, vor fi făcute publice pe pagina de internet a instituției.

În cazul persoanelor fizice, siteul ANAF va preciza denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală sau codul numeric personal, domiciliul fiscal și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Pentru a apărea pe situl de internet ANAF o obligație trebuie să depășească plafonul de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, 500 de lei persoanele fizice care desfășoară activități independente sau exercită profesii libere, 1.000 de lei la contribuabilii mijlocii și 1.500 de lei la marii contribuabili.

Obligațiile fiscale restante se referă la obligațiile care există la sfârșitul trimestrului de raportare și sunt neachitate până la data publicării listei. Obligațiile sunt cele pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Reprezentanții ANAF spun că nu vor fi publicate sumele pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii. Pe site nu vor apărea nici obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată sau obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Citeste si:

Facebook Comments