Mai mulţi bani pentru ajutoarele de stat. Bugetul maxim a fost majorat cu 50% de Executiv

Mai mulţi bani pentru ajutoarele de stat. Bugetul maxim a fost majorat cu 50% de Executiv

Guvernul a modificat, în ședința de miercuri, 11 mai, schema de ajutor pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Proiectul de modificare este rezultatul unor ample consultări derulate cu reprezentanții mediului de afaceri, se arată într-un comunicat al Executivului, și vizează simplificarea, flexibilizarea și debirocratizarea procedurilor în scopul eficientizării mecanismului de derulare a schemei de ajutor de stat.

Modificările aprobate nu vizează aspecte referitoare la compatibilitatea schemei cu prevederile comunitare în materie, nu alterează obiectivele schemei sau modul de determinare a ajutorului de stat, în vederea asigurării tratamentului egal între actualii și potențialii viitori beneficiari de ajutor de stat.

În urma acestei modificări legislative, bugetul anual maxim al schemei a fost majorat cu aproape 50%, de la 100 mil. euro la 145 mil. euro, datorită interesului deosebit manifestat de mediul de afaceri pentru realizarea unor investiții de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf, acesta fiind singurul mecanism de atragere și susținere a investițiilor în active corporale și necorporale realizate de întreprinderi mari în România.

De asemenea, se modifică mecanismul de depunere a cererilor de acord pentru finanțare din sesiune continuă în sesiuni distincte de 30 de zile lucrătoare, selectarea beneficiarilor realizându-se pe baza unui punctaj stabilit în urma unor criterii de calcul, asigurându-se astfel tuturor întreprinderilor un tratament egal la depunerea cererilor de acord pentru finanțare, precum și o eficientizare a procesului de evaluare a beneficiarilor.

Alte modificări vizează clarificarea unor noțiuni prin introducerea, modificarea sau reformularea anumitor definiții.

Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligația notificării în vederea obținerii Deciziei de aprobare din partea Comisiei Europene. Totuși, Comisia Europeană trebuie informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data aprobării hotărârii de modificare.

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie urmărește sprijinirea tuturor întreprinderilor care realizează o investiție inițială de minimum 44 milioane lei, fără TVA.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile (intensitatea maximă este stabilită printr-un regulament sau o decizie a Comisiei Europene, în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor din regiunea respectivă).

Ajutorul de stat se plătește după efectuarea totală sau parțială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile de finanțare.

Schema de ajutor de stat este valabilă până la data de 31 decembrie 2020, iar furnizor de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor Publice.

 

Sursa: realitatea.net

Citeste si:

Facebook Comments