Muncă la negru amendată cu 160.000 de lei

Muncă la negru amendată cu 160.000 de lei

În cursul lunii mai 2018 în domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale la un număr de 109 angajatori, cu un număr de 1410 salariaţi din care 691 femei. Au fost sanctionaţi 5 angajatori, au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale din care 2 avertismente  şi 5 amenzi în valoare totală de 160.000 lei.

Au fost depistate 8 persoane desfăşurând muncă nedeclarată, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 160.000 lei.

În cursul lunii mai 2018, în cadrul domeniului Sănătate şi Securitate în Muncă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la 64 agenţi economici, fiind constatate 168 neconformitati şi au fost dispuse 173 măsuri. Au fost aplicate 168 sancţiuni contravenţionale, dintre care 167 avertismente şi o amendă în valoare de 8.000 lei.
– 8 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către ITM;
– s-au cercetat de către angajatori două evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind avizate de către inspectorii din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă al ITM Botoşani ;
– a fost înregistrat un accident de muncă, soldat cu incapacitate temporară de muncă.
Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control:
-lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
-neinstruirea lucrătorilor la angajare,
-lipsa planul de prevenire şi protecţie,
-neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic,
-nu erau întocmite instrucţiunile proprii,
-lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
-nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în procesele verbale de control anterioare,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
-angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor,
-neanunţarea de către angajator a evenimentelor în care au fost implicaţi lucrătorii.

În această lună au fost înregistrate 56 petiţii. Au fost sesizate în special următoarele aspecte: neacordare drepturi salariale, nerespectarea timpului de muncă, neplata orelor suplimentare, muncă fără forme legale, nerespectarea prevederilor HG 905/2017 – privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor, nerespectare condiţii de muncă, nereguli SSM. Domeniile de activitate de unde provin sesizările sunt : prestări servicii, agricultură, confecţii, construcţii, comerţ, producţie, etc.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM, în cadrul domeniilor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul lunii mai 2018
este de 168.000 lei.

Citeste si:

Facebook Comments