Noi reglementări legislative privind autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Noi reglementări legislative privind autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Condiţiile privind avizarea/autorizarea de securitatea la incendiu şi protecţie civilă au fost modificate prin apariţia Hotărârii de Guvern nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 129 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Principalele elemente de noutate pe care le aduc noile acte normative sunt: reducerea documentelor care trebuie depuse în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, posibilitatea depunerii în format electronic, eliminarea ternemului de şase luni de la recepţia lucrărilor în care se poate obţine autorizaţia de securitate la incendiu fără alte cerinţe suplimentare, etc.. Sunt exceptate de la avizare privind securitatea la incendiu anumite construcţii, sisteme de instalaţii, precum şi anumite construcţii sau amenajări temporare, care se supun direct autorizării privind securitatea la incendiu, dat fiind faptul că etapa autorizării, în aceste situaţii, poate asigura exercitarea unui control suficient pentru conformarea privind securitatea la incendiu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani pune la dispoziţia persoanelor interesate adresa de e-mail avizare@isubotosani.ro pentru depunerea online a cererilor şi documentelor necesare obţinerii avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. Toate documentele depuse online trebuie să aibă semnătura electronică.
Documentele pot fi depuse şi la sediul inspectoratului din municipiul Botoşani, strada Uzinei, nr. 3, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 16.00.

La data intrării în vigoare a acestor acte normative, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, OMAI 3 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă şi OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

Citeste si:

Facebook Comments