Noutăţi în privinţa examenului de definitivat

Metodologia a fost publicată

A fost publicată metodologia desfăşurării examenului de definitivat pentru anul 2017. Noutatea majoră o reprezintă modificarea datei de desfăşurare a probei scrise. Astfel că Ministerul a ales ca proba scrisă să fie susţinută pe 20 aprilie 2017.

Acest examen poate fi susţinut numai de cadre didactice care la data de 31 august 2016 aveau îndeplinit deja stagiul de practică de cel puţin un an, ca personal didactic calificat. Cadrele didactice aflate pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen pentru sesiunea din anul 2017-2018.

Aceştia pot susţine probele etapei eliminatorii adică inspecţiile de specialitate şi prezentarea portofoliului profesional în anul şcolar 2016-2017. Documentele vor fi depuse la Inspectoratul Şcolar Judeţean pe baza unei adrese de înaintare în perioada şase-şapte octombrie 2016.Alte noutăţi în ceea ce priveşte examenul sunt simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte şi modalitatea diferită de calcul a mediei aritmetice.

Proba scrisă va fi alcătuită dintr-un subiect centrat pe specialitatea candidatului iar al doilea pe metodica predării specialităţii.

Primul va avea o pondere de 60 %, iar celălalt o pondere de 30 %. urmând ca 10 % din punctaj fiind acordat din oficiu.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.

Citeste si:

Facebook Comments