Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 28.02.2019

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 28.02.2019

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 28 februarie 2019, ora 1000, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 1. Interpelări.
 2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani din data de 31 ianuarie 2019 și 20 februarie 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV UAMS SĂVENI, str. Avram Iancu nr. 2, orașul SĂVENI, județul BOTOȘANI”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ȘCOLARE LA CLĂDIREA ȘCOLII PROFESDIONALE SPECIALE SFÂNTUL STELIAN BOTOȘANI”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REABILITARE CLĂDIRE – SECȚIE PSIHIATRIE, MUNICIPIUL BOTOȘANI, str. Calea Națională nr. 20, Județul BOTOȘANI”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2019 – 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul pe anul 2019 de stimulente financiare pentru elevi din instituții de învățământ din județul Botoșani care au obținut rezultate de excepție la concursuri și olimpiade școlare județene desfășurate în anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru asistații din centrele rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2019.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul “Clădire Colegiul Medicilor, OAMR, Sanitas” aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 927/14.07.2017 – “Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 4 – Botoșani.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 881/30.06.2017 – “Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 5 – Flămânzi.
 19. Diverse:

1). Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie – decembrie 2018).
2). Raport de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani pe anul 2018.
3). Propunere evaluare secretarul județului.
4). Propunere evaluare șef serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani.
5). Propunere evaluare director executiv al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani.
6) Propunere evaluare director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

Şedinţa este publică.

Citeste si:

Facebook Comments