Premii și menţiuni la etapa naţională a Concursului naţional „Made for Europe”, 2018

Premii și menţiuni la etapa naţională a Concursului naţional „Made for Europe”, 2018

Înperioada 11-15 aprilie 2018, s-a desfășurat etapa naţională a Concursului naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene „Made for Europe”, la Constanţa, la care au participat cinci elevi din judeţul Botoșani.

Concursul naţional „Made for Europe”, aflat la ediţia a XII-a, este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în anul școlar 2017-2018 și este organizat în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

După vizitarea expoziţiei, membrii Comisiei naţionale de concurs au evaluat produsele finale, în sesiune publică, având în vedere: relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru unitatea de învăţământ, transferabilitatea produsului, caracterul practic (utilitatea produsului educaţional), caracterul valorizator al produsului final și calitatea prezentării produsului educațional.

Premiile obţinute de elevii din judeţul Botoșani la etapa naţională a Concursului „Made for Europe”, ediţia 2018, sunt:
Premiul I:
-Pughiuc Alexia-Janice, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani; CD – Portofoliu “Tehnici de lectură utilizabile în activităţile cu copiii care nu citesc”, proiecte Twinning;
Menţiuni:
-Moldovanu Tudor, clasa a VIII-a, Școala Gimnazialănr. 7 Botoșani;videoclip “We are friends!”, proiecte Twinning;
-Ţifrea Luca Stelian, clasaa V-a, Școala Gimnazialănr. 17 Botoșani; Twinspace“The Magic Crew”, proiecte Twinning;
-Antochi Iulia-Maria, clasa a XI-a, ColegiulNaţional “Grigore Ghica” Dorohoi; “SOS – sick or sound” –broșură finală, proiect Erasmus+, KA2.

Citeste si:

Facebook Comments