Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși de pretutindeni! Astăzi o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși de pretutindeni! Astăzi o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva

În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuiește pe Cuvioasa Maică Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de binecuvântare și însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu.

Dacă Sfânta Muceniță Parascheva, prăznuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox, este cu­noscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”, Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită, mai cu seamă în Moldova, „Vinerea Mare”. Ca un simbol al unității Ortodoxiei de pretutindeni, viața de după moarte a Sfintei Parascheva arată că sfințenia ridică din nea­mul său pe omul ce s-a asemănat cu Dum­ne­zeu, făcându-l lumină de iu­bire și apropiere între toți cei care mărturisesc și viază întru aceeași credință. Mărturie des­pre cinstirea adusă de strămoșii noștri Sfintei Parascheva sunt bisericile ctitorite cu hra­­mul „Cuvioasa Parascheva” nu numai în Moldova, dar și în Transilvania și în Țara Românească.

Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pă­mânt în prima jumătate a veacului al XI-lea. Prima învă­țătură în limba română despre viața sfintei o găsim în „Cartea românească de învățătură” a Mitropolitului Varlaam al Moldovei, Iași, 1643.

Citiți articolul întreg pe : www.doxologia.ro

Citeste si:

Facebook Comments