VIDEO! Sute de botoșăneni beneficiază de ajutoare de încălzire

Sute de botoșăneni din municipiul beneficiază și în acest an de ajutoare de încălzire.Cei mai mulți dintre beneficiari sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire, aproape 300 de botoșăneni. Valoarea acestui sprijin financiar oferit de primărie în perioada sezonul rece, este de 290 de lei.

Cererile se vor depune până pe data de 20 de a fiecarei luni, astfel ca ajutorul să fie acordat pe luna în curs. Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare trebuie să depună pe lângă cereri și declarațiile pe proprie răspundere mai multe documente. Copii după actele de identitate, acte doveditoare privind componența familiei, acte doveditoare privind veniturile nete, cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, adeverință de salariat sau ultima factură de plată la Eon Gaz sau Eon Distribuție.

Mare atenție : neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei conform, iar ajutorul de încălzire încasat necuvenit se recuperează.

Citeste si:

Facebook Comments