Sute de controale efectuate de Garda de Mediu în prima jumătate a anului. Un operator economic a fost amendat cu 60.000 de lei

Sute de controale efectuate de Garda de Mediu în prima jumătate a anului. Un operator economic a fost amendat cu 60.000 de lei

In perioada 01.01-2018-30.06.2018, Comisariatul Judetean Botoşani al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat un număr total de 251 inspecții, dintre care 119 inspecţii planificate, conform planului anual de inspecţii şi 132 inspecţii neplanificate.

Controalele efectuate au acoperit majoritatea tipurilor de acţiuni de inspecție și control prevăzute de HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naționale de Mediu.

În cadrul inspecțiilor neplanificate, au fost efectuate:

– 30 controale în urma sesizărilor,
– 33 controale cu alte autorități, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituții la nivel județean (30 pentru verificarea salubrizării cursurilor mari de apă, realizării și întreținerii şanturilor și rigolelor, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi 3 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale privind deşeurile medicale rezultate din activitatile unităților sanitare).
– 49 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea: depozitelor de deşeuri municipale (2 depozite neconforme închise, 2 depozite neconforme cu activitate sistată şi 1 depozit ecologic), zonelor de picnic în perioada Sărbătorilor Pascale şi a celor prilejuite de Ziua Muncii1 Mai, respectării Ordinului comun al MADR și MM nr. 8/174/2018 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvative vii în anul 2018.

În echipă mixtă, cu reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoşani şi reprezentanți ai Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, în perioada 11.05-04.06.2018 s-au desfăşurat 3 acțiuni de verificare a măsurilor de prohibiție, pe râul Siret şi râul Prut; Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoşani aplicând un numar de 16 sancțiuni, din care 6 avertismente și 10 amenzi contravenţionale; iar pentru infracțiunile constate Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani a deschis 2 dosare penale.

– 17 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare (16 pentru verificarea proiectelor depuse spre finanțare sau finanţate deja prin Programul National de Dezvoltare Rurala 20142020, Garda Naţională de Mediu contribuind astfel la mecanismul de absorbție a fondurilor europene)
– 1 control de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
– 2 controale în urma autosesizării, În cadrul inspecțiilor planificate, au fost efectuate:
– 80 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea stării de salubritate a localităților, cursurilor de apă şi a căilor de comunicații.

Au fost verificate toate cele 78 de Unități Teritorial Administrative la nivelui Judeţului Botoşani, sectoare de drumuri județene și sectoare de drumuri naționale, în ceea ce priveşte:

– asigurarea serviciului public de salubritate a localitatilor, respectiv existenţa contractelor cu operatorii de salubritate, – asigurarea sistemului de colectare separată a deşeurilor, depunerea la termen a declarațiilor anuale la Administrația Fondului pentru Mediu, aspecte privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane la aglomerările urbane cu 2000-10000 locuitori echivalenti, la care s-au adăugat cerinţele impuse prin Ordinul de Prefect nr. 76/14.03.2018 privind Luna Curățeniei.

Pentru toate neconformitățile constate s-au dispus măsuri corective, cu termene realiste, în vederea remedierii acestora, urmând la următoarele verificări, în cazul nerespectării măsurilor dispuse să fie aplicate sancțiuni contravenţionale prevăzute de legislația specifică.

– 1 control la instalații care se supun prevederilor Directivei SEVESO, – 38 controale la operatorii economici cuprinși în Planul anual de inspecții, aprobat pentru anul
2018 Principalele neconformități constate în urma controalelor efectuate în perioada menționată au fost:
– nedepunerea în termen a declaraţiilor la Administraţia Fondului de Mediu pentru cantitățile de deşeuri depozitete, aferente anului 2017
– lipsa actelor de reglementare – refuzul de a permite accesul efectuării controlului pe amplasament

Au fost aplicate 22 sancțiuni, din care 9 au fost avertismente şi 13 amenzi contravenționale, în valoare totală de 84.500 lei; 2 amenzi contravenţionale au fost achitate, 3 amenzi sunt contestate, 6 amenzi sunt trimise în debit către ANAF, 2 amenzi contravenţionale sunt în termen.

Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Botoşani a fost în valoare de 60.000 lei pentru un operator economic care nu a solicitat şi nu a obţinut act de reglementare în vederea realizării unei noi investiții.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate efectuarea controalelor planificate, a controalelor dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu şi verificarea reclamaţiilor înregistrate Comisariatul Județean Botoşani.

Reclamațiile înregistrate au semnalat aspecte privind încălcări ale legislației de mediu în diferite domenii de activitate vizînd atât peroane fizice cât și juridice. Au fost sesizate fapte privind depozitări necontrolate de deşeuri, abandonări de deşeuri în locuri nepermise, deversări de ape uzate, disconfort olfactiv, distrugere de spații verzi, tăieri ilegale de arbori.

Toate cele 45 de petițiile înregistrate la Comisariatul Județean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu au fost soluționate în termenul legal prevazut de Ordonanța 27/2002 privind regimul de soluționare al petițiilor.

Au fost relizate activitati de informare şi educație de mediu în unităţile şcolare din judeţ, iar în Luna Pădurii comisarii au participat activ în campanii de plantare puieți forestieri organizate de sau cu spijinul Direcţiei Silvice Botoşani.

Citeste si:

Facebook Comments