Totul despre tratamentul gratuit în străinătate pentru români. Ce formulare online trebuie solicitate şi completate

Totul despre tratamentul gratuit în străinătate pentru români. Ce formulare online trebuie solicitate şi completate

Orice cetăţean român care are calitatea de asigurat poate beneficia de servicii medicale în afara ţării. Condiţiile sunt reglementate printr-o serie de formulare care se obţin de la casele de asigurări de sănătate.

Activitatea privind eliberarea/primirea formularelor europene şi decontarea serviciilor medicale primite de asiguraţii români pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene se desfăşoară în cadrul compartimentului acorduri, regulamente şi formulare europene din structura caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Pentru a beneficia de servicii medicale în alte ţări europene, este necesar, în primul rând, cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Cardul european se eliberează la cererea asiguratului de la casa de asigurări în a cărei circumscripţii îşi are domiciliu solicitantul şi se eliberează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.

Citiți mai multe pe www.adevarul.ro

Citeste si:

Facebook Comments