VIDEO! A fost aprobat calendarul de înscriere a preşcolarilor

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării au aprobat noul calendar de înscriere şi reînscriere în învăţământul preşcolar. Procedurile de înscriere şi reînscriere cuprind câteva etape ce trebuie respectate. Şi anume, înscrierea copiilor care nu au mai frecventat până acum această formă de învăţământ şi reînscrierea, în cazul celor care frecventează în acest an şi doresc să urmeze şi în anul următor.

A fost aprobat calendarul de înscriere şi reînscriere în învăţământul preşcolar. Înscrierea va avea loc în două etape, iar reînscrierea într-o singură etapă, începând cu 25 mai şi până pe 5 iunie. Părinţii pot trimite datele necesare prin poştă electronică, telefonic sau prin fax.

Perioada de înscriere este, de asemenea, formată din alte 2 etape. Prima etapă va fi între 8 iunie şi 3 iulie, iar a doua etapă, între 20 iulie şi 10 august. Pentru înscriere, părinţii pot comunica unităţii de învăţământ prin poştă electronică, telefon sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicaţia specifică din Modulul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele: existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi. În cazul în care copilul provine de la o casă de copiii, centru de plasament, plasament familial, se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.

Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate sau a unei surori care învaţă în unitatea de învăţământ respectivă; existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. Acestea vor fi aplicate doar după epuizarea celor generale.
Unităţile de învăţământ preşcolar au obligaţia de a posta pe site-ul unităţii de învăţământ, al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi în orice caz, la vedere, capacitatea instituţiei, numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare 2020-2021 şi criteriile generale şi specifice.
De asemenea, orarul înscrierilor, respectiv reînscrierilor, va fi afişat la vedere, în fiecare grădiniţă sau pe site-ul lor, în cazul în care există.

Citeste si:

Facebook Comments